Trang chủ Dịch vụ Bệnh nhân tự đến Kết quả Bác sĩ gửi Chủ Nhật , 29 - 11 - 2020 11:00

XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã VP:  Tuổi/năm sinh 
I. Thông tin bệnh nhân
Chi tiết kết quả xét nghiệm
Tên xét nghiệmKết quảĐơn vịCSBT
Nhận xét:
[Trở về]