Trang chủ Dịch vụ Bệnh nhân tự đến Kết quả Bác sĩ gửi Thứ Năm , 24 - 10 - 2019 12:53

XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã VP:  Tuổi/năm sinh 
I. Thông tin bệnh nhân
Chi tiết kết quả xét nghiệm
Tên xét nghiệmKết quảĐơn vịCSBT
Nhận xét:
[Trở về]