Trang chủ Dịch vụ Bệnh nhân tự đến Kết quả Bác sĩ gửi Chủ Nhật , 3 - 3 - 2024 01:43

XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã VP:  Tuổi/năm sinh 
I. Thông tin bệnh nhân
Chi tiết kết quả xét nghiệm
Tên xét nghiệmKết quảĐơn vịCSBT
Nhận xét:
[Trở về]