Trang chủ Dịch vụ Bệnh nhân tự đến Kết quả Bác sĩ gửi Chủ Nhật , 28 - 5 - 2023 06:50

XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã VP:  Tuổi/năm sinh 
I. Thông tin bệnh nhân
Chi tiết kết quả xét nghiệm
Tên xét nghiệmKết quảĐơn vịCSBT
Nhận xét:
[Trở về]